1. Simple Present Tense (Egyszerű jelen idő)
Képzése: Az ige 1. szótári alakja

Használata:
  a.) Szokásos, ismétlődő, rendszeres cselekvésnél
    - I always get up at seven every day.
    - I usually watch TV every evening.
  b.) Az alanyra általában jellemző cselekvés kifejezésekor
    - He eats a lot.
  c.) Általános igazság kifejezésekor
    - Water boils at a 100 C.
    - Cats like milk.
  d.) Utazással kapcsolatos, előre eltervezett jövőbeli cselekvés kifejezésére
    - I arrive in Paris at 2 p.m. and than I go to London.
  e.) Narratív, elbeszélő szövegekben
  f.) Here/There szavakkal a beszéd pillanatában történő cselekvés kifejezésére
    - Here she comes/There she goes.

Időhatározók:
    - usually, every day, often, sometimes, never, rarely, always, on Monday, twice a week, occasionally, generally


2. Present Continous Tense (Folyamatos jelen idő)
Képzése: A to be jelen idejű ragozott alakja + ige + -ing

Használata:
  a.) A jelen pillanatban végbemenő folyamatos vagy pillanatnyi cselekvés kifejezésére
    - I am writing a letter now.
    - He is speaking now.
  b.) A jelen bizonyos időszakára jellemző cselekvés kifejezésekor
    - He is stundying mathematics at the university.
    - I am writing a new book.
  c.) Néhány gyakoriságot kifejező határozószóval akkor is, ha a cselekvés rendszeresen történik és a beszélőt        bosszantja
    - He is always talking during the lessons.
    - He is always watching TV.
  d.) Előre eltervezett szándékos jövő idejű cselekvés kifejezésére, időhatározóval együtt használjuk
    - I am killing somebody next week.

Időhatározók:
    - now, at the moment, at present, nowadays


3. Present Perfect Tense (Befejezett jelen idő)
Képzése: have + ige 3. alakja

Használata:
  a.) A cselekvés a múltban kezdődött, és a jelen pillanat előtt fejeződött be
    - He has just finished mending the car.
  b.) A cselekvés a múltban kezdődött, és a jelen pillanatban is tart
    - He has lived here for five years.
  c.) Múltbeli cselekvésnek a jelenre is kiható eredménye van
    - She has cleaned all the windows.
    - I have broken the window.
  d.) Le nem zárt időre utaló időhatározókkal
    - Have you heard about it yet?.
    - Yes, I have already heard about it.
    - No, I haven't heard about it yet.
  e.) Ha nincs konkrét múlt időre utaló időhatározó a mondatban
    - I have seen a good film.
  f.) Amikor a cselekvés megtörténtét próbáljuk kifejezni
    - I have never eaten ice-cream. Have you ever eaten chocolate?

Időhatározók:
    - yet, already, recently, never, ever, since, for (5 years), lately, just


4. Present Perfect Continous Tense (Folyamatos szemléletű befejezett jelen idő)
Képzése: have/has been + ige + -ing

Használata:
  a.) A cselekvés a múltban kezdődött, de a jelenben is tart - kiemeli a cselekvés folyamatosságát
    - I have been waiting for you for twenty minutes.
  b.) A cselekvés a múltban kezdődött és a jelen pillanat előtt fejeződött be - érzelmi töltést is kifejez
    - She has been cooking in the kitchen all day.

Időhatározók:
    - for (5 years), since


5. Simple Past Tense (Egyszerű múlt idő)
Képzése: ige + ed

Használata:
  - Ha elbeszélünk valamit, ami a múltban történt, és konkrét időpontját ismerjük:
    a.) Egyszeri, pillanatnyi cselekvés a múltban
      - I bought a new hat yesterday.
    b.) Szokásos, ismétlődő cselekvés a múltban
      - We made several excursions last year.
    c.) Régi szokás kifejezésére, amely az alanyra ma már nem jellemző, a used to-t (szokott volt) használjuk
      - I used to play football when I was a child.
      - Did you use to play football...?
      - I didn't use to play football...

Időhatározók:
    - yesterday, yesterday evening, last night, last week, last year, last month, in 1952, in September, in Spring,       on Monday, for (5 years), 2 hours ago, 2 years ago


6. Past Continous Tense (Folyamatos múlt idő)
Képzése: a to be múlt idejű ragozott alakja + ige + -ing

Használata:
  a.) Egy tartós cselekvés kifejezésére adott múltbeli időpontban
    - What were you doing at four o'clock in the afternoon?
  b.) Huzamosabb ideig tartó múltbeli cselekvés kifejezésére
    - He was learning English all the afternoon.
  c.) Két múltbeli cselekvés közül a tartósabb megjelölésére
    - I was sleeping when he came in.
  d.) Két párhuzamosan folyó, tartós cselekvés kifejezésére
    - While mother was cooking dinner, father was reading the newspaper.

Időhatározók:
    - at 3 o’clock, all afternoon, when…, as…, while…, from…to, between…and…


7. Past Perfect Tense (Befejezett múlt idő)
Képzése: had + ige 3. alakja

Használata:
  a.) Két múltbeli cselekvés közül a régebbi kifejezésére
    - After I had had breakfast, I went to school.
    - When she arrived, the train had already left the station.
    - I had bought a raincoat before I went to England.

Kötőszavak:
    - when, before, after, by the time, by that time, by…


8. Past Perfect Continous Tense (Folyamatos szemléletű befejezett múlt idő)
Képzése: had been + ige + -ing

Használata:
  a.) A múltban kezdődött cselekvés kifejezésére, amely folyamatos és egy későbbi időpontig, vagy egy későbbi        cselekvés megindulásáig, vagy tovább tartott
    - After she had been doing the rooms for three hours, she decided to have a rest.
    - By the time she had already been working for three hours.

Időhatározók:
    - for (2 hours), since


9. Simple Future Tense (Egyszerű jövő idő)
Képzése: shall/will + ige

Használata:
  a.) A jövőben bekövetkező egyszeri, pillanatnyi cselekvés kifejezésére
    - We shall meet her at four.
  b.) Szokásos, ismétlődő cselekvés kifejezésére a jövőben
    - He will do the shopping every week.
  c.) Jóslásnál
    - Your test will be 5.
  d.) Ígéretél
    - I will do my homework.
  e.) Szándéknál
    - I will help you.
  f.) Fenyegetésnél
    - I will kill you.

Időhatározók:
    - next Saturday, tomorrow, in 2 weeks, by tomorrow


10. Future Continous Tense (Folyamatos jövő idő)
Képzése: shall/will + be + ige + -ing

Használata:
  a.) A jövő adott időpontjában végbemenő cselekvés kifejezésére
    - The ferry will be crossing the Channel again at this time tomorrow.
  b.) A jövőben huzamosabb ideig tartó cselekvés kifejezésére
    - She will be dancing all night.
  c.) Két jövő idejű cselekvés közül a tartósabb kifejezésére
    - I shall be cleaning the windows when you come back.
  d.) A jövőben párhuzamosan folyó, tartós cselekvések megjelölésére
    - Mary will be cooking dinner while Joe is washing his car.


11. Future Perfect Tense (Befejezett jövő idő)
Képzése: shall/will + have + ige 3. alakja

Használata:
  a.) Egy olyan cselekvés kifejezésére, mely folyamatban lesz egy későbbi cselekvés megindulásakor
    - He will have been there for an hour by the time we arrive.
  b.) Egy olyan cselekvés kifejezésére, mely egy másik cselekvés megtörténésekor már be lesz fejezve
    - They will have learnt their homework by the time he comes in.


12. Future Perfect Continous Tense (Folyamatos szemléletű befejezett jövő idő)
Képzése: shall/will + have + been + ige + -ing

Használata:
  a.) A cselekvés a jövőben kezdődik és egy későbbi cselekvésig folyamatosan tart
    - By the end of March he will have been managing the firm for 10 years.
    - I shall have been learning English for four years by the end of the school year.