A weboldal célja, hogy online szótárként, illetve egy olyan webes szótanítóként funkcionáljon, ami lehetővé teszi az egyedi szótanulást.
Egyedi szótanulás lehetőségként az adatbázisban szereplő szavakból összeállított halmazban lévőket, vagy saját magunk által felvitt szavakat lehet megtanulni, amely a „szótanulás” menüpont alatt érhető el bejelentkezés után. Teszt is végezhető a szavakból, mely egy intelligens algoritmus alapján kérdezi ki a felhasználótól a szavakat, „teszt” menüpont. Alapja, hogy a kevésbé ismert szavakat gyakrabban, az ismertebbeket pedig ritkábban kérdezi ki a rendszer, írásos formában.

Szavak különböző szócsoportokba bonthatóak, melyek közül választani lehet a szótanulás, szópárosítás vagy a teszt alkalmával. Ezeket a csoportokat minden felhasználó magának állítja össze, alakítja ki egyéni igényei szerint.

A tanulni kívánt szavak összeállítása a következő módokon történhet:
• Szótárazás alkalmával kiválasztott szavak egy-egy szócsoportba való beillesztésével a találati listán található (+) jelzésű gomb segítségével.
• Szócsoport/Módosítás menüpont alatt az „Új szó felvétele” szekcióban.
• Szócsoport/Megosztás menüpont alatt a felső részben található mások által megosztott szócsoportok sajátjaink közé másolásával.

Jelenlegi nyelvek az angol-magyar, magyar-angol és a német-magyar, magyar-német páros, ami későbbiekben bővülhet olasz, francia stb… nyelvekre.

Első használat

• Regisztrációra van szükség ahhoz, hogy ki tudjuk használni a weboldal által nyújtott lehetőségeket, amennyiben ezt nem tesszük meg, akkor csak szótárként tudjuk használni az oldalt. Ha azonban regisztráció előtt mégis kíváncsiak vagyunk az oldal funkcionalitásaira, akkor a 'Próbálja ki!' hivatkozásra kattintva egy bemutató felhasználóval betekintést nyerhetünk funkcióinkba.
• Regisztráció után a használathoz szükség van minimum egy szócsoportra. Regisztráció során egy 'első szócsoportom' nevű szócsoportot hoz létre a rendszer, amelyekhez szavakat lehet/kell rendelni a fent említett két féle módon:
  1. Főoldalon szótárazás után az eredménylista jobb oldalán található '+' gombbal, melyet megelőz a szócsoport kiválasztása a lista alatt található legördülő menüből.
  2. A "Szócsoport/Módosítás" menüpont alatt az oldal alsó részén található részben, akár a szótár szavaitól eltérő szópárok kézzel történő felvételével
• Kezdetben a szótanulás funkciók használhatók az 'első szócsoportom' kiválasztása után, melyek a kiválasztott szócsoportban lévő ismeretlen szavakat tanítja.
• Kezdetben a teszt, és a szópárosítás használata szintén az 'első szócsoportom' kiválasztása után történhet.
• Új szócsoport hozható létre a 'Szócsoport/Létrehozás' menüpont alatt, melyhez szintén rendelhetők szópárok, amelyeket megtanulhatunk, és tesztet is írhatunk belőlük, így nyílik lehetőség a kezdetben létrejött 'első szócsoportom' szócsoporton felül további egyéni csoportok létrehozására.
• Szócsoport módosítására is van lehetőség a 'Szócsoport/Módosítás' menüpont alatt, ahol a szócsoport nevét és tartalmát módosíthatjuk.
• Felhasználói adataink módosítására a 'Felhasználó/Adatok módosítása' menüpont alatt van módunk.
• Tanulási nyelv váltásra kétféle módon van lehetőség:
  1. Főoldal jobb oldalán lévő országzászlók képeire való kattintásával
  2. Az imént említett 'Felhasználó/Adatok módosítása' alatt lévő menüponttal

Funkciók

• Regisztráció
Adatok bekérése után megtörténik a regisztrálás a rendszerbe
• Elfelejtett jelszó kezelése
Elfelejtett jelszó esetén emlékeztető kérésre van lehetőség, mely érvényes email cím és/vagy felhasználó név beírásával a bejelentkezési jelszó kapható meg.
• Bejelentkezés/Kijelentkezés
Belépés a rendszerbe felhasználó név és jelszó megadása után.
Kijelentkezés a rendszerből, amely a kezdőoldalra vezérli a látogatót.
• Főoldal
Bárhonnan elérhető a főoldal a menü segítségével
• Felhasználó adatainak módosítása
Bejelentkezett felhasználó módosíthatja a regisztrációkor megadott adatait.
• Webszótár használata (nem szükséges bejelentkezés/regisztráció)
Kezdőoldalon elérhető funkció, melyben szavak keresésére van lehetőség a választott nyelven, és a kijelölt keresési feltételekkel. Nyelv, keresési típus és kis/nagy betű figyelembe vétel kapcsolható, illetve választható ebben az esetben.
Azonban bejelentkezve megjelennek plusz szolgáltatások a szavak keresésénél is:
- Szavak felvétele szócsoportba egy ("+") jel segítségével.
- Amennyiben ha szócsoportban szereplő szópárt találunk, amit a táblázat adott sorának piros jelzése mutat, akkor a sorban lévő szópár már szerepel egy vagy több szócsoportban. A világosabb szín jelenti az egy előfordulást, az erősebb piros háttér mutatja, hogy több szócsoportban is szerepel ugyanaz a szópár. Egy szó egy szócsoporton belül csak egyszer szerepelhet, viszont nincs kikötés arra, hogy egy másik szócsoportban ne legyen megtalálható.
• Szócsoportok létrehozása, módosítása, egyesítése, megosztása, törlése, importálása, exportálása és nyomtatása felhasználónként
Szócsoportnak a szavak tanulásánál van létjogosultsága. Csoportok hozhatók létre, módosíthatók és törölhetők minden bejelentkezett felhasználó esetén egymástól függetlenül. Szócsoportok vonhatók össze, egyesíthetők, ezzel csökkentve számukat, átláthatóbb lesz a szócsoportok listája. Megosztásra is van lehetőség, mellyel az általunk összeállított szavak csoportjait elérhetővé tesszük mások számára is, így bárki könnyebben tanulhat egy már előre összeállított szócsoportból. Lehetőségünk van szócsoport exportálására file-ba, ill. importálására file-ból, melynek szerkezete többféle is lehet. Szócsoportok nyomtatása is lehetséges felsorolásszerűen oldalanként, valamint nyomtathatunk szókártyákat is.
• Szótanulás, mely a szavak ismételt begépelését foglalja magában a rendszer által kezelt nyelveken
A szótár szócsoportba sorolt szavait lehet elsajátítani a funkció segítségével. Beállítható az ismétlések száma, mely a begépelés számát határozza meg a kiválasztott szavak esetén. A képernyőn látható szavakat kell beírni mindkét nyelven, ezzel gyakorolva a szópárokat. A tanítás bármikor megszakítható mindenféle következmény nélkül, és módosítható egyéni igény szerint.
• Szótanulás 2, az új szótanulás funkcióban a szócsoport, és a nyelv sorrend kiválasztása után gépelés nélkül időzítve felsorolja a rendszer a megjelölt paramétereknek megfelelő szópárokat
• Teszt, mely a szócsoportba sorolt szavak kikérdezése a rendszer által kezelt nyelveken.
A szócsoportban szereplő szavakat kikérdezés formájában kéri számon a rendszer. Minden szó rendelkezik egy a kikérdezés által meghatározott nehézségi szinttel, melynek megjelenítése a teszt során látható. Ha a kérdezett szó jelentését pontosan adjuk meg, akkor a nehézségi szint csökken egyel, ha kis hibával gépeljük be a szót vagy más szinonímát adunk meg, akkor a nehézségi szint megtartásával, és ha nem tudjuk a szót(passz), akkor pedig a nehézségi szint 1-el való növelésével honorálja az oldal.
• Akasztófa esetén a 'forrás' mondja meg, hogy a kitalálásra jelölt szót honnan töltse be a rendszer, szócsoportból vagy a nagyszótárból, ahol teljesen ismeretlen szavak is szerepelhetnek. Ezek után a bal felső részben található szó megfejtése a cél, 10 lehetőségünk van rossz betűt magadni, majd véget ér a játék, így nem sikerül a megfejtés. Amennyiben nagyszótárt választunk forrásnak, akkor nagy valószínűéggel előfordul, hogy ismeretlen szót kell kitalálni, ezt a szót felvehetjük a jaték végén a szócsoportjaink közé, vagy egy teljesen új szócsoportba.
• Keresztrejtvény esetén is szintén a 'forrás' mondja meg, hogy a kitalálásra jelölt szavakat honnan töltse be a rendszer, szócsoportból vagy a nagyszótárból, ahol teljesen ismeretlen szavak is szerepelhetnek.
Fehér négyzetre kattintva adható meg az adott szó megfelelő betűje, melyhez a jobb oldalon lévő szövegdobozban található kitalálandó szó nyújt segítséget. A szavak iránya balról jobbra, és fentről lefelé halad.
Az ellenőrzés gombra kattintva tudhatjuk meg, hogy hány betűt írtunk be helyesen. Ahol hibás betű szerepel, azt pirossal jelöli a rendszer. A hibásan megadott betűk számát az alul található feliraton láthatjuk.
A megoldás gombbal fény derül az összes szóra, melyeket a betűkre kattintva a kérdezett szavakkal együtt megnézhetünk.
• A szópárosítás funkcióban a szócsoport, nehézségi szint, és a nyelv sorrend kiválasztása után, a bal oldalon felsorolt szavak megfelelőit az alsó öt alakzatban lévő szavakból kell kiválasztani. Cél, hogy minél kevesebb hibaszámmal sikerüljön összeállítani a megfelelő szópárokat, ezzel is gyakorolva, illetve tanulva a felsorolt szavakat.

Távlati tervek

• Szavak kiejtése programból (hangos szótár)
• Különböző szótanító játékok kialakítása
• Komplett mondatok/párbeszédek összeállítása, és megosztása más felhasználókkal
• Közös nagyszótáron kívül egyéni szótár létrehozása, és megosztása más felhasználókkal
• Egyéb nyelvtanulási funkciók tervezése, kiviteletése

A szótanulási funkciók folyamatosan bővülnek...